Career

Positions

To lead the green shift in shipping, Amon Maritime is looking for the best candidates that shares our vision to join us on our journey.

businessman, business, skyline-6479838.jpg

AMON MARITIME

All positions

Finance Manager

Finance manager til nyskapende maritimt konsern

Amon Maritime er en ledende aktør i det grønne skiftet i shipping. Vi utvikler karbonfrie løsninger for offshore- og deapsea shipping ved å bruke ammoniakk som drivstoff. Sammen med partnere utvikler, bygger, eier og drifter vi skip og tilhørende infrastruktur.

Porteføljeselskaper i konsernet: Viridis Bulk Carriers, Amon Offshore, Azane Fuel Solutions og Ula Ship Management.

Selskapet eies av grunderteamet sammen med Glastad Holding AS. Hovedkontoret er i Sandefjord.

Selskapet er i en tidlig utviklingsfase med sterk vekst, og har allerede gjennom betydelig finansiering og forretningsutvikling etablert fire selskaper / store prosjekter. Til å bidra i den videre utviklingen søker vi nå en dyktig

FINANCE MANAGER

Som finance manager vil du ha ansvar for å bistå i prosesser knyttet til kapitalinnhenting, finansiering generelt samt budsjettering og økonomisk oppfølging og kontroll. Vi ser etter en noe yngre kandidat med stort potensial og høy grad av motivasjon. For dyktige kandidater venter det spennende oppgaver og gode karrieremuligheter.

Ansvar og viktigste arbeidsoppgaver

  • Bistå i innhenting av egenkapital, gjeld og offentlig finansiering til ulike prosjekter og datterselskap
  • Kontakt med banker, finansinstitusjoner, myndighetsorganer og investorer
  • Budsjettering, likviditetsstyring og controlling for selskaper og prosjekter
  • Utarbeide og presentere økonomiske rapporter, investeringsanalyser og tilhørende dokumentasjon

I tillegg må du kunne bidra på bred basis med ulike oppgaver knyttet til drift og utvikling av selskaper og prosjekter i en liten og tett selskapsledelse. Stillingen rapporterer til daglig leder

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi ser etter en noe yngre kandidat som er faglig dyktig, som har lyst til å utvikle seg og som ikke er redd for å ta på seg både krevende og mer trivielle oppgaver. Du har ellers

  • Relevant utdannelse på masternivå
  • God forretningsforståelse og -interesse
  • God kunnskap om business controlling
  • God kunnskap om investeringsanalyser og business case
  • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Vi tilbyr:

Selskapet er i en oppbyggingsfase og vi skal utvikle et stort og slagkraftig maritimt konsern med fokus på miljøvennlige løsninger i et internasjonalt marked. Du vil således få spennende oppgaver, gode utviklingsmuligheter og dyktige og hyggelige kollegaer.

For mer informasjon, kan se amonmaritime.com eller kontakte selskapets rådgivere i Skagerak Consulting, Erik Aasmundtveit, tlf. 414 31 938 eller Geir Nordvold, tlf. 938 28 100.

For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.